„Тайгър Секюрити“ EООД

December 10, 2020

„Тайгър Секюрити“ EООД разполага с група за оперативен контрол

„Тайгър Секюрити“ EООД   разполага с Група за оперативен контрол, което ни позволява да извършваме бърза и оперативна интервенция при различни условия на обстановката.
December 10, 2020

„Тайгър Секюрити“ EООД – гр.Добрич

„Тайгър Секюрити“ EООД  разшири своята дейност  и стартира услугата  „Охрана с технически системи за сигурност и реакция с автопатрулен екип“ на територията на гр. Добрич.
December 10, 2020

„Тайгър Секюрити“ EООД – к.к.Албена, к.к.Кранево, с.Оброчище, с.Рогачево и с.Църква

„Тайгър Секюрити“ EООД  разшири своята дейност  и стартира  услугата  „Охрана с технически системи за сигурност и реакция с автопатрулен екип“ на територията на к .к. Албена […]
December 10, 2020

„Тайгър Секюрити“ EООД – гр.Русe

„Тайгър Секюрити“ EООД  разшири своята дейност  и стартира  услугата  „Охрана с технически системи за сигурност и реакция с автопатрулен екип“ на територията на гр. Русе.
December 10, 2020

„Тайгър Секюрити“ EООД – община Казънлък

„Тайгър Секюрити“ EООД  изгради  технически системи за сигурност и пое под охрана с автопатрулен екип обект „ВЕЦ Копринка“ на територията на община Казънлък.
Контакти